Aspect din timpul exerciþiului - foto Petricã Mihalache
(Image from the exercise) Aspect din timpul exerciþiului - foto Petricã Mihalache
(Image from the exercise) Salturi cu paraºuta în timpul exerciþiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petricã Mihalache
(Paratroopers jumping during the joint Romanian-Turkish exercise
“Airborne Commando 2009”)
Aspect din timpul exercițiului - foto Petrică Mihalache
(Image from the exercise)
Vizualizat: 3430 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Petrică Mihalache
(Image from the exercise)
Vizualizat: 3274 ori.
Salturi cu parașuta în timpul exercițiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petrică Mihalache
(Paratroopers jumping during the joint Romanian-Turkish exercise
“Airborne Commando 2009”)
Vizualizat: 2613 ori.
Aspect din timpul exerciþiului - foto Petricã Mihalache
(Image from the exercise) Generalul-maior dr. Dan Ghica-Radu, la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petricã Mihalache
(Maj. Gen. Dan Ghica-Radu at the DV Day of the “Airborne Commando 2009”)Generalul-maior dr. Dan Ghica-Radu, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, felicitã un militar turc participant la exerciþiul comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petricã Mihalache
(Maj. Gen. Dan Ghica-Radu, chief of the Land Forces Staff congratulating one of the Turkish soldiers participating in the joint Romanian-Turkish exercise “Airborne Commando 2009”)
Aspect din timpul exercițiului - foto Petrică Mihalache
(Image from the exercise)
Vizualizat: 2432 ori.
Generalul-maior dr. Dan Ghica-Radu, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petrică Mihalache
(Maj. Gen. Dan Ghica-Radu at the DV Day of the “Airborne Commando 2009”)
Vizualizat: 2566 ori.
Generalul-maior dr. Dan Ghica-Radu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, felicită un militar turc participant la exercițiul comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petrică Mihalache
(Maj. Gen. Dan Ghica-Radu, chief of the Land Forces Staff congratulating one of the Turkish soldiers participating in the joint Romanian-Turkish exercise “Airborne Commando 2009”)
Vizualizat: 2750 ori.
Generalul de brigadã Ömer Faruk Küçük, comandantul Brigãzii 1 Comando din Kaisery, Turcia, îi felicitã pe militarii participanþi la exerciþiu - foto Petricã Mihalache
(Brig. Gen. Ömer Faruk Küçük, commander of the 1st Commando Brigade of Kaisery, Turkey, congratulating the troops involved in the exercise) Schimb de experienþã dupã salturile cu paraºuta executate în cadrul exerciþiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petricã Mihalache
(Exchanging ideas after the jumps conducted during the joint Romanian-Turkish exercise “Airborne Commando 2009”)Fotografie de grup cu participanþii la exerciþiu - foto Petricã Mihalache
Generalul de brigadă Ömer Faruk Küçük, comandantul Brigăzii 1 Comando din Kaisery, Turcia, îi felicită pe militarii participanți la exercițiu - foto Petrică Mihalache
(Brig. Gen. Ömer Faruk Küçük, commander of the 1st Commando Brigade of Kaisery, Turkey, congratulating the troops involved in the exercise)
Vizualizat: 2696 ori.
Schimb de experiență după salturile cu parașuta executate în cadrul exercițiului comun româno-turc “ Airborne Commando 2009” - foto Petrică Mihalache
(Exchanging ideas after the jumps conducted during the joint Romanian-Turkish exercise “Airborne Commando 2009”)
Vizualizat: 2609 ori.
Fotografie de grup cu participanții la exercițiu - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 2757 ori.