Convorbiri militare româno-suedeze(Romanian-Swedish Talks )

Generalul GÖRANSON trece în revistã garda de onoare - foto Vali Ciobârcã(General GÖRANSON salutes are guard of honor)

Generalul GÖRANSON trece în revistă garda de onoare - foto Vali Ciobârcă(General GÖRANSON salutes are guard of honor)