Distinºii participanþi la ceremonia militarã organizatã cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a SEEBRIG - foto Mircea RomociaMilitarii români (împreunã cu familiile) care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul brigãzii multinaþionale - foto Mircea RomociaSalutul participanþilor la ceremonie, pe timpul ridicãrii drapelelor SEEBRIG ºi ale naþiunilor membre - foto Mircea Romocia
Distinșii participanți la ceremonia militară organizată cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a SEEBRIG - foto Mircea Romocia
Vizualizat: 515 ori.
Militarii români (împreună cu familiile) care își desfășoară activitatea în cadrul brigăzii multinaționale - foto Mircea Romocia
Vizualizat: 556 ori.
Salutul participanților la ceremonie, pe timpul ridicării drapelelor SEEBRIG și ale națiunilor membre - foto Mircea Romocia
Vizualizat: 475 ori.
ªeful Secretariatul PMSC, Anyu Angelov, înmâneazã Medalia SEEBRIG generalilor de brigadã Virgil Bãlãceanu ºi Zyber Dushku - foto Mircea Romocia
Șeful Secretariatul PMSC, Anyu Angelov, înmânează Medalia SEEBRIG generalilor de brigadă Virgil Bălăceanu și Zyber Dushku - foto Mircea Romocia
Vizualizat: 551 ori.