Ceremonie militară la împlinirea a 10 ani de activitate a SEEBRIG

Militarii români (împreunã cu familiile) care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul brigãzii multinaþionale - foto Mircea Romocia

Militarii români (împreună cu familiile) care își desfășoară activitatea în cadrul brigăzii multinaționale - foto Mircea Romocia