Fotoexpoziția documentară "25 octombrie 2009 - Armata României în amintirea teatrelor de operații" ("Documentary photo-exhibition "October 25, 2009 - The Romanian Armed Forces in the memory of the theaters of operarations")

Oficialitãþi militare ºi civile participante la deschiderea expoziþiei 9Military and civilian officials during the opening) - foto Eugen Mihai

Oficialități militare și civile participante la deschiderea expoziției 9Military and civilian officials during the opening) - foto Eugen Mihai