Discursul generalului (r) Mihai Iliescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere "Alexandru Ioan Cuza" (General (r)Mihai Iliescu, president of "Alexandru Ioan Cuza" Association, addresses to the audiance)- foto Eugen MihaiMoment de reculegere pentru cinstirea eroilor militari cãzuþi la datorie (Solemn moment for the Heroes) - foto Eugen Mihai 
Participanþi la Adunarea solemnã a reprezentanþilor Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere la Palatul Cercului Militar Naþional (Participants in the Solemn meeting at the National Military Club palace) - foto Eugen Mihai
Discursul generalului (r) Mihai Iliescu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere "Alexandru Ioan Cuza" (General (r)Mihai Iliescu, president of "Alexandru Ioan Cuza" Association, addresses to the audiance)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 826 ori.
Moment de reculegere pentru cinstirea eroilor militari căzuți la datorie (Solemn moment for the Heroes) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 644 ori.
Participanți la Adunarea solemnă a reprezentanților Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere la Palatul Cercului Militar Național (Participants in the Solemn meeting at the National Military Club palace) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 594 ori.
Preºedintele României, Traian Bãsescu, primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR - (President of Romania, Traian Basescu, receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)foto Eugen Mihai Preafericitul Pãrinte DANIEL, Arhiepiscopul Bucureºtilor, Mitropolitul Munteniei si Dobrogei, primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Holly Father Daniel, Aerch-Bishop of Bucharest, Metropolitan Bishop of Muntenia and Dobrgea, receives the Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai Mihai Stãniºoarã, ministrul Apãrãrii Naþionale, primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Minister Mihai Stanisoara  receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai
Președintele României, Traian Băsescu, primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR - (President of Romania, Traian Basescu, receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)foto Eugen Mihai
Vizualizat: 547 ori.
Preafericitul Părinte DANIEL, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei si Dobrogei, primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Holly Father Daniel, Aerch-Bishop of Bucharest, Metropolitan Bishop of Muntenia and Dobrgea, receives the Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 583 ori.
Mihai Stănișoară, ministrul Apărării Naționale, primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Minister Mihai Stanisoara receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 533 ori.
Participanþi la Adunarea solemnã a reprezentanþilor Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere la Palatul Cercului Militar Naþional (The participants in the Association solemn meeting at the National Military Club Palace)- foto Eugen MihaiAmiralul dr. Gheorghe Marin, ºeful Statului Major General, primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Admiral Gheorghe Marin Ph.D.receives the Association Diploma and the Emblem of Honor) foto Eugen Mihai Academicianul Constantin Bãlãceanu Stolnici primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR(Academician Constantin Balaceanu Stolnici receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- - foto Eugen Mihai
Participanți la Adunarea solemnă a reprezentanților Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere la Palatul Cercului Militar Național (The participants in the Association solemn meeting at the National Military Club Palace)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 590 ori.
Amiralul dr. Gheorghe Marin, șeful Statului Major General, primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Admiral Gheorghe Marin Ph.D.receives the Association Diploma and the Emblem of Honor) foto Eugen Mihai
Vizualizat: 623 ori.
Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR(Academician Constantin Balaceanu Stolnici receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 564 ori.
Domnul Octavian Bellu primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Mr.Octavian Bellu receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai Doamna Felicia Filip primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Mrs. Felicia Filip receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai Generalul-maior (r) Anghel Iordãnescu primeºte Diploma ºi Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Major General (r)Anghel Iordanescu receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai
Domnul Octavian Bellu primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Mr.Octavian Bellu receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 544 ori.
Doamna Felicia Filip primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Mrs. Felicia Filip receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 779 ori.
Generalul-maior (r) Anghel Iordănescu primește Diploma și Emblema de onoare aniversare ale ANCMRR (Major General (r)Anghel Iordanescu receives the Association Diploma and the Emblem of Honor)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 671 ori.
Discursul ministrului Mihai Stãniºoarã (Minister Mihai Stanisoara addresses to the audiance)- foto Eugen MihaiGeneralul (r) Mihai Iliescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere "Alexandru Ioan Cuza", primeºte de la preºedintele Traian Bãsescu o plachetã de onoare (President Traian Basescu offeres a Plaquette of Honor  to General (r) Mihai Iliescu, president of the Association "Alexandru Ioan Cuza") - foto Eugen MihaiFotografie de grup cu participanþii la Adunarea solemnã a reprezentanþilor Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere la Palatul Cercului Militar Naþional (Family photo at the National Military Club Palace)- foto Eugen Mihai
Discursul ministrului Mihai Stănișoară (Minister Mihai Stanisoara addresses to the audiance)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 566 ori.
Generalul (r) Mihai Iliescu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere "Alexandru Ioan Cuza", primește de la președintele Traian Băsescu o plachetă de onoare (President Traian Basescu offeres a Plaquette of Honor to General (r) Mihai Iliescu, president of the Association "Alexandru Ioan Cuza") - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 717 ori.
Fotografie de grup cu participanții la Adunarea solemnă a reprezentanților Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere la Palatul Cercului Militar Național (Family photo at the National Military Club Palace)- foto Eugen Mihai
Vizualizat: 685 ori.