Ceremonie militarã ºi religioasã la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin OvreiuOficialitãþi militare ºi civile participante la ceremonia militarã de la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious officials during the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin OvreiuParticipanþi la ceremonia militarã ºi religioasã de la Monumentul Ostaºului Necunoscut (Participants in the military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin Ovreiu
Ceremonie militară și religioasă la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 889 ori.
Oficialități militare și civile participante la ceremonia militară de la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Military and religious officials during the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 912 ori.
Participanți la ceremonia militară și religioasă de la Monumentul Ostașului Necunoscut (Participants in the military and religious ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 834 ori.
Depunerea unei coroane de flori din partea Ministerului Apãrãrii Naþionale la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (The MoND lay of wreath at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul carol I)- foto Cãtãlin OvreiuMilitarii din Regimentul 30 Gardã prezintã onorul participanþilor la ceremonia militarã de la Monumentul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (The soldiers from the 30th Guard Regiment salute the participants in the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cãtãlin OvreiuMihai Stãniºoarã, ministrul Apãrãrii Naþionale, salutã Drapelul de Luptã al Regimentului 30 Gardã (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense, salutes the Combat Colors of the 30th Guard Regiment) - foto Valentin Ciobîrcã
Depunerea unei coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (The MoND lay of wreath at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul carol I)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 890 ori.
Militarii din Regimentul 30 Gardă prezintă onorul participanților la ceremonia militară de la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (The soldiers from the 30th Guard Regiment salute the participants in the military ceremony at the Monument of the Unknown Soldier in Parcul Carol I)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 856 ori.
Mihai Stănișoară, ministrul Apărării Naționale, salută Drapelul de Luptă al Regimentului 30 Gardă (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense, salutes the Combat Colors of the 30th Guard Regiment) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 792 ori.
Ceremonie militarã ºi depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial, de la Universitatea Naþionalã de Apãrare (Military ceremony and lay of wreaths at the Monument of the WW II Heroes, at the University of National Defense)- foto Cãtãlin OvreiuMihai Stãniºoarã, ministrul apãrãrii naþionale, ºi Ionel Aurel Lascu, secretar de stat pentru armamente, depun o coroanã de flori din partea M.Ap.N. la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense and Ionel Aurel Lascu, State Secretary for Armaments lay a wreath at the WWII Heroes Monument)- foto Cãtãlin Ovreiu Reprezentanþii Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi depun o coroanã de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial (representatives of War Veterans Association lay a wreath at the Monument of the WWII Heroes) - foto Valentin Ciobîrcã
Ceremonie militară și depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial, de la Universitatea Națională de Apărare (Military ceremony and lay of wreaths at the Monument of the WW II Heroes, at the University of National Defense)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 730 ori.
Mihai Stănișoară, ministrul apărării naționale, și Ionel Aurel Lascu, secretar de stat pentru armamente, depun o coroană de flori din partea M.Ap.N. la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense and Ionel Aurel Lascu, State Secretary for Armaments lay a wreath at the WWII Heroes Monument)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 748 ori.
Reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război depun o coroană de flori la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial (representatives of War Veterans Association lay a wreath at the Monument of the WWII Heroes) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 693 ori.
Oficialitãþi militare ºi civile prezente la ceremonia militarã de la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial, de la Universitatea Naþionalã de Apãrare (Military and civilian officials during the ceremony at the Monument of the WW II Heroes, at the University of National Defense)- foto Cãtãlin Ovreiu Militarii din Regimentul 30 Gardã prezintã onorul participanþilor la ceremonia militarã de la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial, de la Universitatea Naþionalã de Apãrare (The 30th Guard Regiment  salute  the participants at the Monument of the WW II Heroes, at the University of National Defense) foto Valentin Ciobîrcã
Oficialități militare și civile prezente la ceremonia militară de la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial, de la Universitatea Națională de Apărare (Military and civilian officials during the ceremony at the Monument of the WW II Heroes, at the University of National Defense)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 807 ori.
Militarii din Regimentul 30 Gardă prezintă onorul participanților la ceremonia militară de la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial, de la Universitatea Națională de Apărare (The 30th Guard Regiment salute the participants at the Monument of the WW II Heroes, at the University of National Defense) foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1025 ori.