Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor din București (Military ceremonies of lay of wreaths at the Monuments of the heroes)

Mihai Stãniºoarã, ministrul Apãrãrii Naþionale, salutã Drapelul de Luptã al Regimentului 30 Gardã (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense, salutes the Combat Colors of the 30th Guard Regiment) - foto Valentin Ciobîrcã

Mihai Stănișoară, ministrul Apărării Naționale, salută Drapelul de Luptă al Regimentului 30 Gardă (Mihai Stanisoara, Minister of National Defense, salutes the Combat Colors of the 30th Guard Regiment) - foto Valentin Ciobîrcă