Aspecte de la activitãþile din Brãila (Aspect from the ceremony in Braila) 
- foto Viorel CalenciucFocºani - Slujba de pomenire a eroilor - foto Toni EneFocºani - Ceremonie de depunere de coroane de flori (Lay of wreath in Focsani)- foto Toni Ene
Aspecte de la activitățile din Brăila (Aspect from the ceremony in Braila)
- foto Viorel Calenciuc
Vizualizat: 397 ori.
Focșani - Slujba de pomenire a eroilor - foto Toni Ene
Vizualizat: 339 ori.
Focșani - Ceremonie de depunere de coroane de flori (Lay of wreath in Focsani)- foto Toni Ene
Vizualizat: 361 ori.
Focºani - Defilarea Gãrzii de Onoare (The Guard of Honor in Focsani)- foto Toni EneAspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Ansamblul Monumental Carei(Aspect from the military ceremony at Carei Monumental Monument) - foto Adrian HurdubaiaPublic participant la ceremonia militarã desfãºuratã la Ansamblul Monumental Carei (Participants in the military ceremony at Carei Monumental Monument) - foto Adrian Hurdubaia
Focșani - Defilarea Gărzii de Onoare (The Guard of Honor in Focsani)- foto Toni Ene
Vizualizat: 399 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Ansamblul Monumental Carei(Aspect from the military ceremony at Carei Monumental Monument) - foto Adrian Hurdubaia
Vizualizat: 561 ori.
Public participant la ceremonia militară desfășurată la Ansamblul Monumental Carei (Participants in the military ceremony at Carei Monumental Monument) - foto Adrian Hurdubaia
Vizualizat: 544 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Ansamblul Monumental Carei (Aspect from the military ceremony at Carei Monumental Monument)- foto Adrian Hurdubaia Aspect din timpul ceremoniei militare desfãºurate la Ansamblul Monumental Carei (Aspect from the military ceremony at Carei Monumental Monument)- foto Adrian Hurdubaia Aspect de la ceremonia militarã din Garnizoana Topraisar (Aspect from military ceremony in Topraisar garrison)
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Ansamblul Monumental Carei (Aspect from the military ceremony at Carei Monumental Monument)- foto Adrian Hurdubaia
Vizualizat: 559 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare desfășurate la Ansamblul Monumental Carei (Aspect from the military ceremony at Carei Monumental Monument)- foto Adrian Hurdubaia
Vizualizat: 534 ori.
Aspect de la ceremonia militară din Garnizoana Topraisar (Aspect from military ceremony in Topraisar garrison)
Vizualizat: 535 ori.
Depuneri de flori la monumentul eroilor din Topraisar (Lay of wreaths at the Monument of the Heroes in Topraisar)Defilarea militarilor din Garnizoana Topraisar (Parade of the soldiers from Topraisar garrison)Onor drapelului naþional în cadrul ceremonialului oraganizat la Galaþi - foto Mihai Gruia
Depuneri de flori la monumentul eroilor din Topraisar (Lay of wreaths at the Monument of the Heroes in Topraisar)
Vizualizat: 564 ori.
Defilarea militarilor din Garnizoana Topraisar (Parade of the soldiers from Topraisar garrison)
Vizualizat: 537 ori.
Onor drapelului național în cadrul ceremonialului oraganizat la Galați - foto Mihai Gruia
Vizualizat: 271 ori.
Aspecte de la activitãþile organizate la Galaþi - foto Mihai GruiaDefilarea militarilor prin centrul oraºului Galaþi - foto Mihai Gruia
Aspecte de la activitățile organizate la Galați - foto Mihai Gruia
Vizualizat: 289 ori.
Defilarea militarilor prin centrul orașului Galați - foto Mihai Gruia
Vizualizat: 397 ori.