Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul DACIAN THUNDER 2009

Excelenþa Sa Mark Gitenstein, ambasadorul SUA în România, se adreseazã participanþilor la festivitatea de închidere a exerciþiului - foto Cornel Mituþ

Excelența Sa Mark Gitenstein, ambasadorul SUA în România, se adresează participanților la festivitatea de închidere a exercițiului - foto Cornel Mituț