Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul DACIAN THUNDER 2009

Amiralul dr. Gheorghe Marin, ºeful SMG, se adreseazã asistenþei - foto Cornel Mituþ

Amiralul dr. Gheorghe Marin, șeful SMG, se adresează asistenței - foto Cornel Mituț