Ceremonia de sosire din teatrul de operații Afganistan a echipei operaționale de consiliere și legătură - tip garnizoană nr. 2 (Arrival ceremony for the O.M.L.T.-2 from Afghanistan)

Locotenent-colonelul Constantin Dobre, comandantul O.M.L.T. - 2, împreunã cu membrii familiei ºi reprezentanþii mass-mediei (Lt. Col.Constantin Dobre, the OMLT 2 commander, his relatives and the journalists) - foto Florin Dina

Locotenent-colonelul Constantin Dobre, comandantul O.M.L.T. - 2, împreună cu membrii familiei și reprezentanții mass-mediei (Lt. Col.Constantin Dobre, the OMLT 2 commander, his relatives and the journalists) - foto Florin Dina