Sesiune de comunicări științifice la Colegiul Național de Apărare (Session of scientific papers at the National College of Defense)

Locotenent-colonelul Doina Mureºan, directorul adjunct al CNAp., deschide lucrãrile sesiunii de comunicãri ºtiinþifice (Lieutenant Colonel Doina Muresan opens the sesion)- foto Dumitru Toma

Locotenent-colonelul Doina Mureșan, directorul adjunct al CNAp., deschide lucrările sesiunii de comunicări științifice (Lieutenant Colonel Doina Muresan opens the sesion)- foto Dumitru Toma