Sesiune de comunicări științifice la Colegiul Național de Apărare (Session of scientific papers at the National College of Defense)

Consilierul prezidenþial Iulian Fota ºi generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul/rectorul UNAp, pe timpul sesiunii ºtiinþifice (Presidential Adviser Iulian Fota and LT.General Teodor Frunzeti, commander/rector of the College) - foto Dumitru Toma

Consilierul prezidențial Iulian Fota și generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul/rectorul UNAp, pe timpul sesiunii științifice (Presidential Adviser Iulian Fota and LT.General Teodor Frunzeti, commander/rector of the College) - foto Dumitru Toma