Generalul de brigadã Marian Macri, comandantul Institutului Naþional de Medicinã Aeronauticã ºi Spaþialã, deschide lucrãrile conferinþei (Brigade General Marian Macri, commander of the National Institute of Aeronautical and Space Medicine)- foto Vlãduþu MariusGeneral de brigadã medic dr. Viorel Bâtcã transmite mesajul ministrului apãrãrii naþionale (Brigade General Doctor Viorel Batca reads the Minister's message)- foto Vlãduþu MariusGeneralul-maior Gabriel Gabor transmite mesajul ºeful Statului Major General (Major General Gabriel Gabor transmits the message of the Chief of General Staff)- foto Vlãduþu Marius
Generalul de brigadă Marian Macri, comandantul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială, deschide lucrările conferinței (Brigade General Marian Macri, commander of the National Institute of Aeronautical and Space Medicine)- foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 762 ori.
General de brigadă medic dr. Viorel Bâtcă transmite mesajul ministrului apărării naționale (Brigade General Doctor Viorel Batca reads the Minister's message)- foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 783 ori.
Generalul-maior Gabriel Gabor transmite mesajul șeful Statului Major General (Major General Gabriel Gabor transmits the message of the Chief of General Staff)- foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 854 ori.
Oficialitãþi militare ºi civile prezente la eveniment (Military and civilian officials)- foto Vlãduþu MariusParticipanþi la lucrãrile conferinþei (Participants) - foto Vlãduþu MariusPremiul "Gl. dr. Victor Anastasiu" oferit doctorului Dragoº Vlad în cadrul Galei premiilor Societãþii de Medicinã Aeronauticã Românã
Oficialități militare și civile prezente la eveniment (Military and civilian officials)- foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 634 ori.
Participanți la lucrările conferinței (Participants) - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 723 ori.
Premiul "Gl. dr. Victor Anastasiu" oferit doctorului Dragoș Vlad în cadrul Galei premiilor Societății de Medicină Aeronautică Română
Vizualizat: 673 ori.
Premiul "Apostol Odiseu" oferit psihologului Dumitra Profeanu în cadrul Galei premiilor Societãþii de Medicinã Aeronauticã Românã (The "Apostol Odiseu" prize is offered to Dumitra Profeanu, psychologist, in the Gala of Prizes of the Romanian Aeronatical Medicine Society)- foto Vlãduþu MariusAspecte din camera hiperbarã (Inside the hyperbar chamber)- foto Vlãduþu MariusAparatura necesarã camerei hiperbare (The adequate equipment)- foto Vlãduþu Marius
Premiul "Apostol Odiseu" oferit psihologului Dumitra Profeanu în cadrul Galei premiilor Societății de Medicină Aeronautică Română (The "Apostol Odiseu" prize is offered to Dumitra Profeanu, psychologist, in the Gala of Prizes of the Romanian Aeronatical Medicine Society)- foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 671 ori.
Aspecte din camera hiperbară (Inside the hyperbar chamber)- foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 761 ori.
Aparatura necesară camerei hiperbare (The adequate equipment)- foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 954 ori.