CONVORBIRI MILITARE ROMÂNO-CEHE (Romanian-Czech Military Talks)

Amiralul Gheorghe Marin, ºeful Statului Major General, împreunã cu generalul Vlastimil Picek, ºeful Statului Major al Armatei Cehiei - foto Vali Ciobîrcã
(Admiral Gheorghe Marin, chief of the General Staff and General Vlastimil Picek, chief of the Czech General Staff)

Amiralul Gheorghe Marin, șeful Statului Major General, împreună cu generalul Vlastimil Picek, șeful Statului Major al Armatei Cehiei - foto Vali Ciobîrcă
(Admiral Gheorghe Marin, chief of the General Staff and General Vlastimil Picek, chief of the Czech General Staff)