Lansarea numărului aniversar al revistei "Gândirea Militară Românească" și decernarea Premiilor Naționale ale revistei GMR

Amiralul Gheorghe Marin, ºeful SMG, înmâneazã un premiu generalului-maior Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operaþional Întrunit - foto Vali Ciobîrcã

Amiralul Gheorghe Marin, șeful SMG, înmânează un premiu generalului-maior Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operațional Întrunit - foto Vali Ciobîrcă