Lansarea numărului aniversar al revistei "Gândirea Militară Românească" și decernarea Premiilor Naționale ale revistei GMR

Secretarul de stat Viorel Oancea înmâneazã un premiu generalului-locotenent Sorin Ioan, ºeful Reprezentanþei militare a României la NATO ºi UE - foto Vali Ciobîrcã

Secretarul de stat Viorel Oancea înmânează un premiu generalului-locotenent Sorin Ioan, șeful Reprezentanței militare a României la NATO și UE - foto Vali Ciobîrcă