Simpozionul cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă

Aspect din timpul simpozionului cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existenþã ca organism superior de concepþie ºi comandã al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcã

Aspect din timpul simpozionului cu tema "Statul Major General - 150 de ani de existență ca organism superior de concepție și comandă al Armatei Române" - foto Vali Ciobîrcă