Aspecte de la ceremonialul militar și religios prilejuit de decorarea Direcției Topografice Militare cu Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare științifică și de la dezvelirea Monumentului Topogeodezilor militari

ªeful Direcþiei Topografice Militare primeºte Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare ºtiinþificã - foto Vali Ciobîrcã

Șeful Direcției Topografice Militare primește Ordinul "Meritul Cultural" în grad de comandor, categoria Cercetare științifică - foto Vali Ciobîrcă