"Perspective ale securității și apărării în Europa", la Palatul Cercului Militar Național (Debates on the perspectives for the European Security and Defence at the National Military Club)

Influenþa domeniului spaþial în securitatea ºi apãrarea europeanã prezentatã ºi printr-o expoziþie la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Eugen Mihai
(The influence of the space concernment over the European defence and security is presented through an exhibition set up at the National Military Club - photo Eugen Mihai)

Influența domeniului spațial în securitatea și apărarea europeană prezentată și printr-o expoziție la Palatul Cercului Militar Național - foto Eugen Mihai
(The influence of the space concernment over the European defence and security is presented through an exhibition set up at the National Military Club - photo Eugen Mihai)