"Perspective ale securității și apărării în Europa", la Palatul Cercului Militar Național (Debates on the perspectives for the European Security and Defence at the National Military Club)

Aspecte de la sesiunea ºtiinþificã - foto Eugen Mihai
(Aspects from the seminar)

Aspecte de la sesiunea științifică - foto Eugen Mihai
(Aspects from the seminar)