"Perspective ale securității și apărării în Europa", la Palatul Cercului Militar Național (Debates on the perspectives for the European Security and Defence at the National Military Club)

Reprezentaþi din diferite þãri participanþi la eveniment - foto Eugen Mihai
(Representatives from various countries participating in the event - photo Eugen Mihai)

Reprezentați din diferite țări participanți la eveniment - foto Eugen Mihai
(Representatives from various countries participating in the event - photo Eugen Mihai)