"Perspective ale securității și apărării în Europa", la Palatul Cercului Militar Național (Debates on the perspectives for the European Security and Defence at the National Military Club)

Georgeta Gavrilã, secretarul general al MApN, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, rectorul/comandantul UNAp ºi Constantin Moºtoflei, directorul Centrului de Studii Strategice de Apãrare ºi Securitate din cadrul UNAp pe timpul evenimentului - foto Eugen Mihai
(. MoND Secretary General, Georgeta Gavrilã, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Rector/Commandant of the National University of Defence and Constantin Moºtoflei, Director of the Centre for Defence and Security Strategic Strategis Studies, during the event)

Georgeta Gavrilă, secretarul general al MApN, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, rectorul/comandantul UNAp și Constantin Moștoflei, directorul Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul UNAp pe timpul evenimentului - foto Eugen Mihai
(. MoND Secretary General, Georgeta Gavrilă, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Rector/Commandant of the National University of Defence and Constantin Moștoflei, Director of the Centre for Defence and Security Strategic Strategis Studies, during the event)