Delegație a Comisiei de Apărare a Camerei Reprezentanților a SUA în vizită la Ministerul Apărării Naționale (A delegation from the Defence Committee of the US House of Representatives on official visit at the Ministry of National Defence)

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Dan Ghica-Radu discutã cu caporalul Marius Iovi - foto Petricã Mihalache
(Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu talking to corporal Marius Iovi)

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Dan Ghica-Radu discută cu caporalul Marius Iovi - foto Petrică Mihalache
(Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica-Radu talking to corporal Marius Iovi)