Delegație israeliană în vizită la M.Ap.N (Israeli military delegation on visit at the Ministry of National Defence)

Aspecte de la discuþiile oficiale care au avut loc la Departamentul pentru relaþia cu Parlamentul ºi informare publicã- foto Toma Dumitru
(Aspects from the official talks at the Department of Parliament Liaison and Public)

Aspecte de la discuțiile oficiale care au avut loc la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică- foto Toma Dumitru
(Aspects from the official talks at the Department of Parliament Liaison and Public)