Omagiu pentru un venerabil general al Armatei României, Ion Tutoveanu (Homage paid to the Romanian Armed Forces’ venerable General Ion Tutoveanu)

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I", oferã o distincþie generalului Tutoveanu (Lt.General Teodor Frunzeti, commander of the National University of Defense "Carol I" offers a distinction to General Ion Tutoveanu)- foto Toma Dumitru

Generalul-locotenent Teodor Frunzeti, comandantul Universității Naționale de Apărare "Carol I", oferă o distincție generalului Tutoveanu (Lt.General Teodor Frunzeti, commander of the National University of Defense "Carol I" offers a distinction to General Ion Tutoveanu)- foto Toma Dumitru