Omagiu pentru un venerabil general al Armatei României, Ion Tutoveanu (Homage paid to the Romanian Armed Forces’ venerable General Ion Tutoveanu)

Oficialitãþile participante la ceremonie (Officials)- foto Toma Dumitru

Oficialitățile participante la ceremonie (Officials)- foto Toma Dumitru