Copiii invitaþi la Sãrbãtoarea Pomului de Crãciun, la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale (The children invited to participate in the Christmas Tree Celebration at the MoND HQ)- foto Petricã MihalachePersonalitãþi militare ºi civile prezente la festivitate (Military and civilian personalities)- foto Petricã MihalacheGeneralul-maior Ion ªtefan se adreseazã copiilor prezenþi la eveniment (Major General Ion Stefan adresses to the children)- foto Petricã Mihalache
Copiii invitați la Sărbătoarea Pomului de Crăciun, la sediul Ministerului Apărării Naționale (The children invited to participate in the Christmas Tree Celebration at the MoND HQ)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 779 ori.
Personalități militare și civile prezente la festivitate (Military and civilian personalities)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 802 ori.
Generalul-maior Ion Ștefan se adresează copiilor prezenți la eveniment (Major General Ion Stefan adresses to the children)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 683 ori.
Secretarul de stat Ion Aurel Lascu transmite mesajul ministrului apãrãrii naþionale (State Secretary Ion Aurel Lascu transmits the message of the Ministry of National Defense)- foto Petricã Mihalache Georgeta Elisabeta Ionescu, preºedinte executiv al Asociaþiei "Camarazii", se adreseazã copiilor (Georgeta Elisabeta Ionescu, president of Charity Association "Camarazii") - foto Petricã MihalacheColinde pentru cei mici (Carols for the small children)- foto Petricã Mihalache
Secretarul de stat Ion Aurel Lascu transmite mesajul ministrului apărării naționale (State Secretary Ion Aurel Lascu transmits the message of the Ministry of National Defense)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 707 ori.
Georgeta Elisabeta Ionescu, președinte executiv al Asociației "Camarazii", se adresează copiilor (Georgeta Elisabeta Ionescu, president of Charity Association "Camarazii") - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 747 ori.
Colinde pentru cei mici (Carols for the small children)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 723 ori.
În braþele Moºului copiii ascultã colinde (Together with Santa)- foto Petricã MihalacheAspecte din timpul spectacolului (Aspect from the show) - foto Petricã MihalacheLa dans cu Moº Crãciun (Dancing with Santa)- foto Petricã Mihalache
În brațele Moșului copiii ascultă colinde (Together with Santa)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 673 ori.
Aspecte din timpul spectacolului (Aspect from the show) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 631 ori.
La dans cu Moș Crăciun (Dancing with Santa)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 617 ori.
Cu Moº Crãciun alãturi de brad (Together with Santa)- foto Petricã MihalacheAspecte din timpul spectacolului (Aspect from the show) - foto Petricã MihalacheAspecte din timpul spectacolului (Aspect from the show) - foto Petricã Mihalache
Cu Moș Crăciun alături de brad (Together with Santa)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 627 ori.
Aspecte din timpul spectacolului (Aspect from the show) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 650 ori.
Aspecte din timpul spectacolului (Aspect from the show) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 621 ori.
Formaþia Los Platanos pe timpul spectacolului (Los Platanos group during the show)- foto Petricã MihalacheMoº Crãciun împarte tuturor copiilor daruri (Santa gives the presents)- foto Petricã MihalacheCopii cu daruri de la Moºu'(Santa is giving his presents to the children) - foto Petricã Mihalache
Formația Los Platanos pe timpul spectacolului (Los Platanos group during the show)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 646 ori.
Moș Crăciun împarte tuturor copiilor daruri (Santa gives the presents)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 630 ori.
Copii cu daruri de la Moșu'(Santa is giving his presents to the children) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 645 ori.