Comandantul ISAF în vizită la militarii români (The ISAF Commander Visiting the Romanian Militaries)

Locotenent-colonelul Iuri Tãnase, comandantul batalionului românesc, împreunã cu generalul american Stanley McChrystal,comandantul ISAF (Lieutenant Colonel Iuri Tanase, commander of the Romanian Battalion and the US General Stanley McChrystal,the ISAF commander) - foto Cornelia Popa

Locotenent-colonelul Iuri Tănase, comandantul batalionului românesc, împreună cu generalul american Stanley McChrystal,comandantul ISAF (Lieutenant Colonel Iuri Tanase, commander of the Romanian Battalion and the US General Stanley McChrystal,the ISAF commander) - foto Cornelia Popa