Autoevaluarea stării categoriilor de forțe ale Armatei în anul 2009 (The services self evaluation activity on 2009)

Aspect de la ºedinta de autoevaluare de la SMFN (Aspect from the meeting at the Navy Staff HQ)- foto ªtefan Ciocan

Aspect de la ședinta de autoevaluare de la SMFN (Aspect from the meeting at the Navy Staff HQ)- foto Ștefan Ciocan