Autoevaluarea stării categoriilor de forțe ale Armatei în anul 2009 (The services self evaluation activity on 2009)

Ministrul Apãrãrii Naþionale ºi ºeful Statului Major General sunt întâmpinaþi de ºeful Statului Major al Forþelor Navale (Minister of National Defence and chief of General Staff are welcomed by the chief of Navy Staff)- foto ªtefan Ciocan

Ministrul Apărării Naționale și șeful Statului Major General sunt întâmpinați de șeful Statului Major al Forțelor Navale (Minister of National Defence and chief of General Staff are welcomed by the chief of Navy Staff)- foto Ștefan Ciocan