Doi piloți de vânătoare, un american și un român, care s-au confruntat într-o luptă aeriană se întâlnesc față în față (Two pilots, an American and a Romanian met 66 years after their air fight)

Generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene,  împreunã cu cei doi veterani (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff and the two veterans)- foto Cãtãlin Ovreiu

Generalul-maior Ion-Aurel Stanciu, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, împreună cu cei doi veterani (Major General Ion Aurel Stanciu, chief of the Air Force Staff and the two veterans)- foto Cătălin Ovreiu