Autoevaluarea activității Departamentului pentru politica de apărare și planificare pe anul 2009 (Self evaluation on 2009 of Department of Policy of Defence and Planning)

Aspecte din timpul ºedinþei de autoevaluare (Aspect from the self evaluation meeting)- foto Dumitru Toma

Aspecte din timpul ședinței de autoevaluare (Aspect from the self evaluation meeting)- foto Dumitru Toma