Autoevaluarea activității Departamentului pentru armamente pe anul 2009 (The Armaments Department annual report on 2009)

Aspecte de la ºedinta de autoevaluare a activitãþii Departamentului pentru armamente pe anul 2009 (Aspect from the meeeting)- foto Cãtãlin Ovreiu

Aspecte de la ședinta de autoevaluare a activității Departamentului pentru armamente pe anul 2009 (Aspect from the meeeting)- foto Cătălin Ovreiu