Ceremonia de sosire în țară a eroului Florin Bădiceanu (Repatriation ceremony of hero Florin Bădiceanu)

Aspect de la citirea Decretului Preºedintelui României de decorare a eroului Florin Bãdiceanu (The hero Florin Bãdiceanu is post mortem awarded as provided by the Decree of the President of Romania)- foto M.Ap.N.

Aspect de la citirea Decretului Președintelui României de decorare a eroului Florin Bădiceanu (The hero Florin Bădiceanu is post mortem awarded as provided by the Decree of the President of Romania)- foto M.Ap.N.