Ceremonia de sosire în țară a eroului Florin Bădiceanu (Repatriation ceremony of hero Florin Bădiceanu)

Aspect din timpul discursului ministrului apãrãrii naþionale (The National Defence Minister delivers a speech)- foto M.Ap.N.

Aspect din timpul discursului ministrului apărării naționale (The National Defence Minister delivers a speech)- foto M.Ap.N.