Autoevaluarea activității desfășurate de M.Ap.N. în anul 2009 (Annual report of the Ministry of National Defence activity on 2009)

Preºedintele Traian Bãsescu trece în revistã Garda de Onoare (President Traian Bãsescu reviewing the Guard of Honour) - foto Valentin Ciobârcã

Președintele Traian Băsescu trece în revistă Garda de Onoare (President Traian Băsescu reviewing the Guard of Honour) - foto Valentin Ciobârcă