Vizita ministrului apărării din Republica Polonă, domnul Bogdan Klich, în România (Defence Minister of Poland Visited Romania)

Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a oficialului polonez (Military ceremony organized to welcome the Polish guests) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a oficialului polonez (Military ceremony organized to welcome the Polish guests) - foto Cătălin Ovreiu