Vizita ministrului apărării din Republica Polonă, domnul Bogdan Klich, în România (Defence Minister of Poland Visited Romania)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Photo from the official talks ) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Photo from the official talks ) - foto Valentin Ciobîrcă