Ziua NATO celebrată la sediul Ministerului Apărării Naționale (NATO Day celebrated at the Romanian Ministry of National Defence HQ)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea trece în revistã Garda de Onoare - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister of National Defence Gabriel Oprea reviewing the Guard of Honor)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea trece în revistă Garda de Onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence Gabriel Oprea reviewing the Guard of Honor)