Aspecte de la ceremoniile desfășurate în țară (Aspects from ceremonies organised across the country)

Aspecte de la ceremonia desfãºuratã la Buzãu - foto Paul Oprea
(Ceremony at Buzãu)

Aspecte de la ceremonia desfășurată la Buzău - foto Paul Oprea
(Ceremony at Buzău)