Aspect din timpul ceremoniei militare de la Comandamentul Logistic Întrunit - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the military ceremony organized at the Joint Logistic Command)Un militar participant la misiune primeºte binecuvântarea preotului militar - foto Cãtãlin Ovreiu 
(One of the troops to be deployed, receiving the priest’s blessing)Defilarea militarilor din Elementul de Sprijin Naþional - foto Cãtãlin Ovreiu
(Marching troops of the National Support Element)
Aspect din timpul ceremoniei militare de la Comandamentul Logistic Întrunit - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the military ceremony organized at the Joint Logistic Command)
Vizualizat: 2086 ori.
Un militar participant la misiune primește binecuvântarea preotului militar - foto Cătălin Ovreiu
(One of the troops to be deployed, receiving the priest’s blessing)
Vizualizat: 1855 ori.
Defilarea militarilor din Elementul de Sprijin Național - foto Cătălin Ovreiu
(Marching troops of the National Support Element)
Vizualizat: 2304 ori.