Ziua Forțelor Terestre (Land Forces Day)

Ziua porþilor deschise la Braºov (Day of Open Gates in Braºov) - foto Dorinel Cotea

Ziua porților deschise la Brașov (Day of Open Gates in Brașov) - foto Dorinel Cotea