Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Defilarea militarilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Aeriene - foto SMFA

Defilarea militarilor de la Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene - foto SMFA