Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Defilarea personalului ªcolii de aplicaþie pentru logisticã de la Chitila - foto Vali Ciobîrcã

Defilarea personalului Școlii de aplicație pentru logistică de la Chitila - foto Vali Ciobîrcă