Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Aspect de la depunerea Jurãmântului militar la ªcoala de aplicaþie pentru logisticã "Constantin Zaharia" - foto Vali Ciobîrcã

Aspect de la depunerea Jurământului militar la Școala de aplicație pentru logistică "Constantin Zaharia" - foto Vali Ciobîrcă