Depunerea Jurământului militar (Taking the military oath)

Rudele militarilor care au depus Juramântul militar la ªcoala de aplicaþie pentru logisticã - foto Vali Ciobîrcã

Rudele militarilor care au depus Juramântul militar la Școala de aplicație pentru logistică - foto Vali Ciobîrcă