Eroul Valerică Leu, căzut la datorie în Afganistan(Valerică Leu, killed in action in Afghanistan)

Ambasadorul SUA la Bucureºti se adreseazã audienþei îndurerate (US Ambassador addressing the grieving audience) - foto Eugen Mihai

Ambasadorul SUA la București se adresează audienței îndurerate (US Ambassador addressing the grieving audience) - foto Eugen Mihai