Eroul Valerică Leu, căzut la datorie în Afganistan(Valerică Leu, killed in action in Afghanistan)

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã audienþei îndurerate (The minister of national defence addressing the grieving audience) - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale se adresează audienței îndurerate (The minister of national defence addressing the grieving audience) - foto Eugen Mihai